นิทานน้ำใจ062..

cd เปลี่ยนชื่อใหม่     นามสิทธิชาดก

                    มนุษย์บางคนไม่เข้าใจความจริงของชีวิต ว่าความสุขและความทุกข์นั้นมีสาเหตุมาจากการกระทำของตนเอง แต่กลับไปเที่ยวโทษสิ่งภายนอก ว่าเป็นเหตุให้ตนลำบาก เมื่อหาอะไรโทษไม่ได้ก็มาโทษชื่อของตนเอง  จึงจะเปลี่ยนชื่อเสียใหม่                      

               กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว   มีชายคนหนึ่งชื่อนายบาป (บาปะกะ Papaka) ไม่ชอบใจชื่อของตน เพราะถูกเพื่อนล้อเลียน และคิดว่าชื่อเป็นอัปมงคล จึงขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่    อาจารย์ให้เขาเดินทางไปในชนบทหาชื่อตามที่ต่างๆ ที่ชอบใจ เมื่อได้มาแล้วจะตั้งให้   เขาจึงเดินทางไปไม่นาน ก็เห็นคนหามศพผ่านไป จึงถาม ได้ความว่าคนตายชื่อนายรอด (ชีวกะ)     นายบาปถามคนหามศพว่าชื่อนายรอด ทำไมเอาชีวิตไม่รอดจนตายได้   ได้รับคำตอบจากญาติผู้ตายว่า จะชื่ออะไรก็ตายเพราะชื่อเป็นสิ่งสมมติเพื่อรู้กันเท่านั้น

             นายบาป เดินทางต่อไปเห็นเศรษฐีเจ้าหนี้ กำลังทุบตีลูกหนี้  ที่ไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ย     นายบาปถามเจ้าหนี้ว่าคนถูกตีชื่ออะไร ได้รับคำตอบว่าชื่อนางรวย (ธนปาลี)  นายบาปถามว่าชื่อรวยทำไมจึงยากจน   ได้รับคำตอบจากเจ้าหนี้ว่าจะชื่ออะไรไม่สำคัญ  ถ้าไม่ขยันทำงานหาเงินก็จนได้ทั้งนั้นเเหละ   ชื่อนั้นเป็นสิ่งสมมติเท่านั้น

        นายบาปเดินทางต่อไป  ผ่านป่าใหญ่ ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่  จึงเข้าไปสอบถาม ได้ความว่าเดินหลงทางอยู่ในป่าหลายวันแล้ว หาทางออกไม่ได้    นายบาปถามเขาว่าชื่ออะไร ได้ความว่าชื่อนายชำนาญทาง (ปันถกะ)   จึงถามต่อว่าทำไมชื่อชำนาญทางแต่หลงทาง  ได้คำตอบว่าชื่อเป็นการสมมติเท่านั้น  ไม่ใช่ชำนาญทางจริงเหมือนอย่างชื่อ

        นายบาปจึงกลับไปบอกอาจารย์ว่า  หาชื่อถูกใจไม่ได้ ขอใช้ชื่อเดิม    อาจารย์จึงกล่าวว่า “คนชื่อรอด ก็ตายได้   หญิงชื่อรวย ก็ยากจนได้   ชื่อนายชำนาญทางก็หลงทางได้   ชื่อนั้นเป็นเพียงสิ่งสมมติให้รู้ว่าใครเป็นใครเท่านั้น  ไม่ใช่จะเป็นไปตามชื่อ ถ้าอยากเจริญรุ่งเรืองต้องทำตนให้ดี แล้วจะเจริญเอง ไม่เกี่ยวกับชื่อของตน”

เค้าโครงจากจาก  นามสิทธิชาดก  Namasiddhi Jataka, Namasiddhijatakam)   

 

ที่มา http://www.wisdomlib.org/definition/namasiddhi-jataka/index.html ;    

ดาวน์โหลดนิทานPDF