นิทานน้ำใจ119

อีสป 003 นกอินทรีย์กับแมลงด้วง (The Eagle and the Beetle)

 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กระต่ายตัวหนึ่งถูกนกอินทรีย์ไล่จึงหนีลนลานเข้าไปซ่อนตัวในรังของแมลงด้วง พร้อมอ้อนวอนขอให้ช่วยชีวิต แมลงด้วงสงสารกระต่ายจึงออกมาเจรจาขอให้นกอินทรีย์เมตตาไว้ชีวิตกระต่ายแต่นกอินทรีย์โกรธหาว่าแมลงด้วงบังอาจมายุ่งเรื่องของตน จึงใช้ปีกตีแมลงด้วงกระเด็นไป แล้วจับกระต่ายกินเป็นอาหารด้วยความโกรธแค้น แมลงด้วงแอบบินตามนกอินทรีย์จนมาถึงรังนกที่สร้างอยู่บนต้นไม้สูง รอจนนกอินทรีย์บินออกจากรังไปหาอาหาร แล้วแมลงด้วงจึงคลานขึ้นไปออกแรงดันเบียดไข่นกอินทรีในรังตกลงมาแตกหมดทุกใบแม้นกอินทรีจะสร้างรังใหม่ให้สูงกว่าเดิม. เมื่อแมลงด้วงรู้เข้า ก็ยังแอบปีนไปทำลายไข่นกอีกจนได้นกอินทรีย์ไม่รู้จะทำประการใด จึงบินไปหาเทพเจ้า อ้อนวอนให้ช่วยเหลือโดยวางไข่ใส่ลงในตักของเทพเจ้า เพี่อเป็นเครื่องสักการะและขอให้ช่วยรักษาไข่ของตนไม่เช่นนั้นนกอินทรีย์จะต้องสูญพันธ์ไปจากโลกดังนั้นเทพเจ้าจึงบันดาลให้นกอินทรีตกไข่ในฤดูหรือช่วงที่ไม่มีแมลงด้วงตั้งแต่นั้นมา

 

     นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

     ผู้ทำร้ายผู้อื่นโดยปราศจากความเมตตา ย่อมได้รับสิ่งเลวร้ายตอบแทนเช่นเดียวกัน

     ที่มา  http://mythfolklore.net/aesopica/milowinter/97.htm

 

ดาวน์โหลดนิทาน PDF